Personvernerklæring for Tjenesten (Dashboard)

Denne personvernerklæringen regulerer bruken din (“Bruker”) av tjenestene (“Tjenesten”) via ditt dashboard som styres av Oversikt Online AS. Fordi vi tar personvernet ditt på alvor, har vi laget denne Personvernerlæringen som beskriver hva slags opplysninger vi innsamler, hvordan vi samler dem inn, hvordan vi bruker dem og under hvilke omstendigheter vi eventuelt kan dele dem.

Innsamling og bruk av opplysninger

Når du kjøper tjenesten ved å sende inn bestillingsskjemaet via Nettstedet, spør vi deg om personlig identifiserende opplysninger. Dette viser til opplysninger om deg som kan brukes til å kontakte eller identifisere deg. Personlig identifiserende opplysninger inkluderer, men er ikke begrenset til navn, telefonnummer, fakturainformasjon og annen betalingsinformasjon (om relevant), e-postadresse og forretningsadresser. Vi bruker hovedsakelig de personlig identifiserende opplysningene til å levere Tjenesten og administrere forespørslene dine.

I tillegg samler vi inn andre ikke-identifiserende opplysninger som du oppgir som del av registreringen (for eksempel, men ikke begrenset til postnummer (isolert) og personlige preferanser).

Vi bruker hovedsakelig de personlig identifiserende opplysningene (noen ganger sammen med de ikke-identifiserende opplysningene) til å levere Tjenesten, fullføre transaksjonene dine og administrere forespørslene dine.

Enkelte ikke-identifiserende opplysninger kan anses som del av de personlig identifiserende opplysningene dine dersom de blir kombinert med andre identifikatorer (for eksempel postnummeret ditt kombinert med adressen din) på en måte som gjør at du kan bli identifisert. Likevel anses de samme opplysningene som ikke-identifiserende dersom de vises alene eller bare kombinert med ikke-identifiserende opplysninger (f.eks. visningsinnstillingene dine). Vi kan kombinere personlig identifiserende opplysninger med ikke-identifiserende opplysninger og aggregere dem med informasjon hentet fra andre Brukere for å forsøke å gi deg en bedre opplevelse, for å forbedre Tjenestens kvalitet og verdi og for å analysere og forstå hvordan Tjenesten vår brukes. Vi kan også bruke de kombinerte opplysningene uten å aggregere dem for å hjelpe deg spesifikt, for eksempel ved å levere et produkt til deg basert på preferansene og begrensningene dine.

Vi lagrer ingen finansopplysninger, inkludert betalingsinformasjon og kredittkortopplysninger. Finansopplysningene dine blir behandlet av trygge tredjepartstjenester. Vi forbeholder oss retten til å bruke navnet og/eller logoen til selskapet du jobber for i sammenheng med publisitetsmaterialer, reklame og markedsføring, med mindre du spesifikt ber oss om å ikke gjøre dette. Navn, adresseopplysninger og andre personopplysninger forblir konfidensielle til ethvert tidspunkt.

Utlevering av opplysninger

Tjenesteleverandører. Vi kan engasjere tredjepartsbedrifter og -individer for å tilrettelegge for Tjenesten vår, til å tilby Tjenesten på våre vegne, til å utføre tjenester relatert til Tjenesten (for eksempel, men ikke begrenset til vedlikeholdstjenester, databaseforvaltning, webanalyse og forbedring av Tjenesten funksjoner) eller for å hjelpe oss med å analysere hvordan Tjenesten brukes. Disse tredjepartene får tilgang til de personlig identifiserende opplysningene dine bare i den grad det er nødvendig for å utføre disse oppgavene på våre vegne, og er forpliktet til å ikke videreformidle opplysningene eller bruke dem til noen andre formål.

Etterlevelse av lovverk: Oversikt Online AS samarbeider med myndigheter og representanter for rettshåndhevende organ og private aktører for å håndheve og etterleve lovverket. Vi vil dele alle opplysninger om deg med myndigheter og representanter for rettshåndhevende organ eller private aktører som vi, etter eget skjønn, anser som nødvendig eller hensiktsmessig for å svare på krav eller rettslige prosesser (inkludert, men ikke begrenset til stevninger), for å verne om Oversikt Online AS eller andre aktørers eiendom og rettigheter, for å verne offentligheten eller noen persons sikkerhet eller for å forhindre eller stoppe aktivitet vi anser for å være eller å utgjøre en risiko for å være enhver form for ulovlig og uetisk handling eller handling som kan føre til søksmål.

 

Kontoinformasjon. Du samtykker i å holde brukernavn og/eller passordet tilknyttet kontoen din hos Oversikt Online AS hemmelig, og aldri dele dem med noe annet individ eller andre individer.

Informasjonskapsler (cookies)

I likhet med mange andre nettsteder bruker vi informasjonskapsler, ofte kalt cookies, til å samle informasjon. En informasjonskapsel er en liten datafil som vi overfører til harddisken på datamaskinen din for loggføringsformål. Vi bruker informasjonskapsler til to formål. For det første bruker vi faste informasjonskapsler til å lagre brukernavn og innloggingspassord til fremtidige innlogginger på Tjenesten. For det andre bruker vi sesjonsavhengige informasjonskapsler til å muliggjøre enkelte funksjoner på Tjenesten. I motsetning til faste informasjonskapsler blir sesjonsavhengige informasjonskapsler slettet fra datamaskinen din når du logger av Nettstedet og Tjenesten og deretter lukker nettleseren. Tredjepartsannonsører på Nettstedet kan også plassere og lese informasjonskapsler på nettleseren din. Ved å endre innstillingene til nettleseren kan du bestemme om du vil at nettleseren skal godta informasjonskapsler eller be deg om å godta informasjonskapsler fra nettsidene du besøker. Likevel kan det være deler av Nettstedet eller funksjoner i Tjenesten du ikke kan bruke hvis du ikke godtar informasjonskapsler.

Sikkerhet

Det er viktig for Oversikt Online AS å beskytte opplysningene dine. Vi bruker administrative, fysiske og elektroniske tiltak for å beskytte opplysningene dine fra uberettiget tilgang.

I tilfelle brudd på sikkerheten, hemmeligholdet eller integriteten av dine ukrypterte, elektronisk oppbevarte «personopplysninger» (som definert i den relevante statens regler om varsling om brudd på sikkerhet) varsler vi deg via e-post eller ved lett synlig oppslag på dette Nettstedet så raskt som er hensiktsmessig mulig og uten urimelige forsinkelser, i den grad dette er i samsvar med (i) rettshåndhevende organs legitime behov, eller (ii) nødvendige tiltak for å fastslå omfanget av bruddet og å gjenopprette rimelig integritet for datasystemet.

Endringer i personvernerklæringen

Oversikt Online AS forbeholder seg retten til å endre denne Personvernerklæringen, og offentliggjør alle endringer på Nettstedet. Vi oppfordrer deg til å gå gjennom Personvernerklæringen med jevne mellomrom for å bli kjent med eventuelle endringer. Din fortsatte bruk av Tjenesten blir underlagt den Personvernerklæringen som er gyldig på det tidspunktet.